Kunstworkshops en creatieve groeikampen

Workshops en groeikampen

Alledaagse materialen, recyclage, worden vaak toegevoegd aan specifieke kunstenaarsmaterialen.  We leven ons uit op een speelse manier en komen al eens uit de comfortzone waarbij alle mogelijke vooropgestelde verwachtingen los worden gelaten.

Je voelt het, het gaat om het proces niet om het resultaat.

Het unieke creatieve proces van elke creanaut staat centraal.

Artistiek groeien en beleven + talentbegeleiding - Creanaut
Kunst en creativiteitsontwikkeling voor alerte kinderne Gent

Speeltijd voor je hersenen

Creatie, voelen, denken en filosoferen. Creanaut is daar waar ontdekking en verwondering starten. 

Door filosofie, museumbezoek; natuurbeschouwing en de wereld te betrekken leren we op een andere manier kijken en denken.

We ontdekken dat er meerdere perspectieven zijn en dat iedereen zijn, haar of x zienswijze heeft. Samen leren van en met elkaar daar gaat het om. Vaak indirect door zaadjes te planten voor later verder over na te denken en praten.

Schrijven, wandelen, verwonderen en maken zoals in the artist’s way, zo zetten we samen kleine stappen in anders leren.