Creanaut | Eigenwijze speel- en groeiplek waar creativiteit en mentaal welbevinden elkaar versterken

creatief onthaasten en ontspannen n gent - creanaut

Anders kijken –  Je interne criticus, die zit even aan een andere tafel

 
(Kunst)filosofie voor kinderen
 

Bij Creanaut kies ik voor creativiteit in de brede zin van het woord, dus niet alleen maken maar ook observeren, nieuwsgierig de wereld intrekken ‘Wanderen’, en creatief denken met een portie (kunst)filosofie.

Uiteraard breng ik de filosofische vragen aan op maat van je kind en gaan we er ook effectief creatief mee aan de slag. Zo zetten we samen een zeer kleinschalig creatief onderzoek op. Ze leren in vraag stellen en bovendien hun eigen opmerkingen verantwoorden.

Je mening leren verantwoorden

Ze leren op die manier praten met elkaar, meningen van andere een plaats geven en misschien wel een andere kijk geven op het geheel.

Zo hadden we het tijdens het kamp in de kerstvakantie over de vraag ‘Kan kunst dat bij toeval ontstaan is, ook bestempeld worden als ‘Kunst’.

Zet die interne criticus even aan een andere tafel

Tijdens de eerste opdracht zaten de kinderen nog heel hard in het cognitieve met als resultaat dat de eerste opdracht vaak als ‘de minst leuke’ wordt bestempeld. Maar dan langzaam aan ga ik over naar filosoferen en bijvoorbeeld geblinddoekt schilderen, om op die manier het cognitieve naar achter te duwen. En langzaam zie ik ze uit het hele cognitieve, vertoevend bij een interne criticus, evolueren naar een meer open blik.

Ze mogen titels en fantastische verhalen bedenken bij hun zelfgemaakte kunstwerken en dan worden er de meest gekke verhalen vertelt aan de tafel. Ik vind het heerlijk om dat te zien gebeuren.

En stiekem luister ik tijdens de pauze ook naar hun creativiteit, want uiteraard loopt dat doorheen de dag door.

Creatieve verhalen gaan een eigen leven leiden
 

De filosofische verhalen leven dan verder in de constructies van lego of plasticine of ze spelen verder tijdens de lunchpauze.

Waardoor de geprikkelde creativiteit langzaam een eigen leven gaat leiden. Zelfs toen er vlekken werden gemaakt door de ecoline te storten, maakte ik er afdrukken van en benoemde het als ‘toevalskunst’.

Ik zag hun ogen een beetje blinken ‘Ahja, zo kan dat ook’. En zo gebeurt het dat bij Creanaut de interne criticus even geen speelruimte krijgt en die andere creatieve tegenpool vrij spel krijgt. En als dat kan gebeuren tijdens de dag dan zie ik die onstilbare creatieve leerhonger en energie.

Dan merk ik zelfs dat de volgende dag van het kamp, die creatieve verhalen nog aangedikt en gegroeid zijn.

En dat is net waar mijn hart ook een klein sprongetje van maakt.

Creanaut - Meike Janssens

 
pssst…nog meer komen ontspannen en groeien met kunst en creativiteit? Neem een kijkje in het aanbod