Creanaut’s universum

Anders verbinden met zichzelf en de wereld

Creanauten hebben ruimte nodig om te navigeren

Artistiek labo - Creanaut

Anders kijken

Ontdekken en verwonderen

Ik geloof in verbinding, ontmoeting en in een gemeenschappelijke context, waar iedereen zijn plaats kan onderzoeken en vinden.

Je leert kijken met andere ogen, met ‘Kunst-ogen’. Kinderen kijken, proeven en doen. Ze denken na over de wereld en over de betekenis van een beeld. 

Een verhaal of een beeld als stimulatie om in een open dialoog te gaan met hen en in gesprek te gaan met andere kinderen.

We kijken anders naar de wereld, en onderzoeken zoveel mogelijk kanten.

Op die manier merken wij snel dat iedereen verhalen en beelden op een andere manier ervaart.

beestje 4 trans

Anders maken

Een brug vormen

Ik zie creativiteit en cultuur als brede fundamenten, die uiteraard linken leggen naar andere disciplines.

Onze maatschappij is complex en vraagt dan ook expertise, kennis en inzicht vanuit verschillende hoeken. 

Wij trekken lijnen tussen kunst, wetenschap, natuur en de diverse samenleving.

 

Filosofische bespiegelingen worden net daarom, niet uit de weg gegaan

 

We vormen een brug en verbinden met elkaar en de wereld in groei en talent.

Groieilabo - Creanaut

Anders voelen

Ieder zijn kleur

Als begeleider zit ik achteraan op de tandem en geef graag ondersteuning bij het maken van keuzes. Ieder heeft zijn eigen kleur, met aandacht voor de inzet van de individuele krachten.

Er is dan ook ruimte voor accident en wroeten en om dit te benutten als leermoment.

Door dit moment zijn mensen beter in staat krachtige keuzes te maken en bewuster te zijn over het eigen leren. Hier leg ik dan ook de nauwe link met het logo.

Het kind, als creatieve reiziger, staat centraal in elk labo en onderzoek.

Onderzoeken in de doorsnedes met

Trainen van je nieuwsgierigheidsspier
Werken aan zelfbeeld en overtuigingen
Kijken naar toekomstige vaardigheden
Aandacht voor verwondering
Verbinden met jezelf, de wereld en anderen
Talentgedreven aanpak

Creanaut gaat op onderzoek in

Helpt alerte en gevoelige kinderen floreren en krachtbronnen ontdekken door creativiteit

Samen wroeten, je verbeelding uitdagen en ploeteren in kunst, creativiteit en de wereld. Een plek waar ze zichzelf en de andere leren kennen. Verbinding leggen en erkenning krijgen om wie en hoe ze zijn staat centraa