creatief coach | beeldend therapeut | kunst beleven | Meike Janssens

Privacybeleid

Privacybeleid van Creanaut Creanaut gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens dan ook serieus.De website www.creanaut.be wordt beheerd door Creanaut . Intellectuele eigendomsrechtenDe inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Crenaut of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud […]

In de pers. Creativiteit als talentenkompas – publicatie in Sterk! In Autisme

Kunstkamp voor gevoelige kinderen Gent

De blog “Creativiteit als Talentenkompas” verkent de verbinding tussen creativiteit, verbeeldingskracht en concrete communicatie. Het benadrukt het belang van langzaam kijken met nieuwsgierigheid en legt de nadruk op twee essentiële ingrediënten van een creatieve praktijk. Het beschrijft de uitdaging om tot onvoorwaardelijke creativiteit te komen en benadrukt dat een concrete opdracht met stappenplan de creativiteit kan beperken. Het artikel benadrukt het belang van het aanboren van de specifieke creatieve gewaarwordingen van elk kind en legt de nadruk op een individuele benadering en een kennismakingsgesprek met de ouders. Het beschrijft hoe het inzetten van prikkels, geprefereerd materiaal en passende technieken de zintuigen van kinderen kan prikkelen en hen in hun eigen kracht kan zetten. De blog introduceert het concept van talentenfluisteren en benadrukt dat talenten niet alleen gaan over “goed kunnen”, maar ook over plezier hebben en genieten. Het beschrijft hoe talenten als hefboom kunnen dienen om moeilijke situaties te overwinnen en creatieve expressie te bevorderen. Het artikel onderstreept het belang van het afstemmen op elk kind en het creëren van een verbinding tussen hoofd en lichaam om de creatieve flow te bevorderen. Het benadrukt dat creativiteit verweven is met gevoel en ervaring en moedigt kinderen aan om te groeien in authenticiteit en veerkracht door hun persoonlijk pad te volgen.