Privacybeleid van Creanaut

Creanaut gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens dan ook serieus.
De website www.creanaut.be wordt beheerd door Creanaut .

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Crenaut of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Creanaut

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Creanaut over jou verzamelt met als doel jou haar diensten en producten aan te bieden. Creanaut  gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Gegevens eenmanszaak:
Naam: Creanaut
Adres: Driesstraat 24 9050 Ledeberg

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Door Creanaut verzamelde persoonsgegevens:

Wanneer je via de website een formulier invult zal je gevraagd worden om jouw persoonsgegevens of die van je gezinsleden in te vullen. Deze gegevens tevens kunnen worden opgevraagd tijdens een kennismakingsgesprek. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Geboortedatum
 •  

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

 • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: om een factuur op te maken.
 • Telefoonnummer: om je te kunnen contacteren mochten er  wijzigingen zijn of moeilijkheden tijdens de kampdagen.
 • E-mailadres: om je via e-mail de praktische informatie en updates over de door jou gereserveerde diensten te bezorgen. De communicatie verloopt voornamelijk via e-mail.
 • Geboortedatum: voor de bepaling van leeftijdscategorieën bij activiteiten voor kinderen en voor het klantenprofiel aan te vullen.
 • De persoonsgegevens van gezinsleden: als contactgegevens bij activiteiten voor kinderen.

Overmaken aan derden

Niet van toepassing. Tenzij op vraag van de klant zelf, eventueel bij doorverwijzing naar een andere dienstverlening.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens die Creanaut van jou ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar Creanaut waarop zij zo snel mogelijk.

Nieuwsbrief

De e-mailadressen die worden gebruikt voor de nieuwsbrief van Creanaut werden verkregen doordat het e-mailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website of via facebook,  doordat een online formulier werd ingevuld, doordat er een gratis actie, doordat er contact opgenomen werd via e-mail of doordat er werd deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door Crenaaut. 

De e-mailadressen worden toegevoegd aan de mailinglijst via mailchimp.com.

Je kan je steeds afmelden van de nieuwsbrieven via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Na de afmelding wordt je e-mailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.

Klacht

Klachten kan je steeds sturen naar hallo@creanaut.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *